Начало / Политика по околната среда

Политика по околната среда

Ръководството на „ДЕКИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД декларира Политика по опазване на околната среда, за да бъде тя разбрана и прилагана от персонала и да бъде оповестена на всички заинтересовани делови партньори и на обществеността.

ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА за извършване на основната дейност на Дружеството: ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОФИЛИ ОТ ДЪРВЕНИ И ПОЛИМЕРНИ КОМПОЗИТИ ЗА ДЕКОРАТИВНО ПРИЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО, при спазване на нормативните и вътрешнo фирмени изисквания за опазване на околната среда, възстановяване и непрекъснато подобряване на нейните компоненти.

В съответствие с обявената Политика, Ръководството поема ангажимента за:

  • Спазване на всички законови и нормативни изисквания, които организацията е приела, документирала и които се отнасят до нейните аспекти свързани с околната среда;
  • Прилагане на най-добри практики в областта на опазването на околната среда;
  • Осъществяване на мониторинг и управление на дейностите, с цел минимизиране на генерираните отпадъци, намаляване на неблагоприятното им въздействие върху околната среда и стремеж за рециклирането им;
  • Икономично използуване на ресурсите;
  • Разработване и въвеждане на инвестиционни програми, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването;
  • Обучение и обмен на информация с персонала за повишаване осъзнаването на ефекта от дейността му, компетентността и отговорността му към опазването на околната среда;
  • регламентиране на конкретни, точни и ясни взаимоотношения, осъществявани от ръководители, специалисти и изпълнители.

Във връзка с внедряване на Системата за управление на околната среда

Д Е К Л А Р И Р А М:
личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за изпълнение на Политиката по околна среда и на поетите във връзка с нея ангажименти.

Управител: Борислав Отев

Дата: 30.10.2013г.

гр. София

WPC Декинг Дилъри Сертификати

WPC декинг системи

"България Декинг" EООД е фирма, фокусирана в развитието на българската икономика и има голям обем от професионални и съвременни производствени технологии и оборудване, тя носи капацитет от 20000 кв.м. WPC декинг и еквивалентни продукти всяка година.

Добре дошли в една чиста, модерна и красива България!

За връзка с нас

Адрес: 1111 София, ж.к. Гео Милев, ул. Манастирска 33, ет.1, ат. 5

Производствена база: с. Равно поле, Промишлена зона „Верила“

Телефон: +359 888 95 46 09

Емайл: kalin[at]buldecking.bg

Карта Запитване

Запитване за продукт

Име*:

E-mail*:

Телефон:

Фирма:

Адрес:

Запитване*:
Анти-спам код: